De Veiling en Loterij

De veiling

Een belangrijk programmaonderdeel van de avond is de veiling bij opbod. Met de veiling zamelen we geld in voor ons doel: Met de opbrengst van het gala dragen we bij aan vakanties en activiteitenweekends in Hotel Heppie. Maar om de veiling te kunnen laten slagen, moeten er voor u veiling items (kavels) zijn die werkelijk de moeite waard zijn.
Een ander belangrijk aspect bij de veiling is de veilingmeester. Dit jaar neemt Paulina Cramer u mee in de spannende interactie tussen bieders en veilingmeester. Als u de hoogste bieder en dus de aankoper bent van een kavel, zal een assistent bij u komen met een overdrachtsformulier voor het betreffende kavel. Op dit formulier, waarop het bedrag van uw bod is ingevuld, vult u uw naam en andere relevante gegevens in. Voorts dient u het formulier te ondertekenen. Wij sturen u achteraf een factuur voor uw aankoop.

Stille veiling

Naast de, door de veilingmeester gedirigeerde veiling, zullen we ook heel mooie items in een stille veiling aanbieden aan onze gasten. In deze veiling kunnen gasten gedurende de hele avond bieden op items die we zullen uit stallen. Gasten kunnen ieder moment langs de items lopen en een bod uitbrengen – De manier waarop we de stille veiling bij dit gala zullen presenteren is nog even een verassing.  Als de stille veiling wordt gesloten ligt vast wie de hoogste biedingen heeft gedaan. Deze personen kunnen hun aankopen na afloop van het officiële gedeelte van de avond direct in ontvangst nemen. Daarbij kan worden betaald met PIN of wordt achteraf een factuur gestuurd afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

Loterij

Naast de twee veilingen zullen we ook een loterij organiseren. We zullen u als gast gedurende de avond de mogelijkheid geven om een of meer loten te kopen. De loten kosten € 50,00 per stuk. Aan het eind van de avond zullen we drie hoofdprijzen uitreiken aan de drie winnende loten. De winnaars van de drie hoofdprijzen zullen door een assistent worden benaderd voor uitwisseling van gegevens en informatie.

Van-Huis-Naar-Thuis Veiling boek

Bij ons eerste gala in november 2018 hadden we al zeer fraaie kavels die tezamen een erg mooie opbrengst voor Het Vergeten Kind hebben gegenereerd. Om u alsnog een indruk te geven van die kavels hebben we het veilingboekje online laten staan. U kunt hier klikken om het veilingboek te openen, te kunnen downloaden of printen.
Voor ons aankomende gala op 12 februari geldt: wij zullen ruim voor dat het gala plaatsvindt, de kavels publiceren. Daarmee krijgt u alvast een geweldig beeld van wat er die avond onder de hamer ligt of wat er zoal te winnen valt.