De Veiling en Loterij

De veiling

Een belangrijk programmaonderdeel van de avond is de veiling bij opbod. Met de veiling zamelen we geld in voor ons doel: de bouw van Hotel Heppie in Almere. Maar om de veiling te kunnen laten slagen, moeten er voor u veiling items (kavels) zijn die werkelijk de moeite waard zijn.
Een ander belangrijk aspect bij de veiling is de veilingmeester. We zijn blij dat we de zeer ervaren Patrick Becks bereid gevonden hebben om de veiling te leiden. Hij neemt u mee in de spannende interactie tussen bieders en veilingmeester. Als u de hoogste bieder en dus de aankoper bent van een kavel, zal een assistent bij u komen met een overdrachtsformulier voor het betreffende kavel. Op dit formulier, waarop het bedrag van uw bod is ingevuld, vult u uw naam en andere relevante gegevens in. Voorts dient u het formulier te ondertekenen. Wij sturen u achteraf een factuur voor uw aankoop.

Stille veiling

Naast de, door Patrick Becks gedirigeerde veiling, zullen we ook heel mooie items in een stille veiling aanbieden aan onze gasten. In deze veiling kunnen gasten gedurende de hele avond bieden op items die we zullen uit stallen. Gasten kunnen ieder moment langs de items lopen en een bod uitbrengen – hiervoor zullen wij invullijsten neerleggen waarop u uw bod en uw naam kunt opschrijven. Indien een andere gast een hoger bod uitbrengt, dan is het aan u om te bepalen wederom hoger te bieden. Als de stille veiling wordt gesloten ligt vast wie de hoogste biedingen heeft gedaan. Deze personen kunnen hun aankopen na afloop van het officiële gedeelte van de avond direct in ontvangst nemen. Daarbij kan worden betaald met PIN of wordt achteraf een factuur gestuurd afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

Loterij

Naast de twee veilingen zullen we ook een loterij organiseren. Waar de veilingitems zeer uniek en/of waardevol zijn, zullen de loterij-items laagdrempeliger zijn. Leuke hebbedingen die vooral betaalbaar zijn. We zullen u als gast gedurende de avond de mogelijkheid geven om een of meer loten te kopen. De loten kosten € 50,00 per stuk. Aan het eind van de avond kunt u met uw lot(en) naar de loterijtafel gaan en hoort u of uw lot in de prijzen is gevallen. We zullen ook een mooie en waardevolle hoofdprijs koppelen aan de loterij. Deze zal aan het einde van de avond publiekelijk worden getrokken door Olof Frankfort – de voorzitter van onze Rotary club. De winnaar van de hoofdprijs zal door een assistent worden benaderd voor uitwisseling van gegevens en informatie.

Van-Huis-Naar-Thuis Veiling boek

Rotary Club De Zaan-Zaandijk is verheugd u de veilingkavels te kunnen presenteren die Patrick Becks 22 november onder de hamer zal brengen. Wij zijn zeer enthousiast over de kavels en hopen natuurlijk dat u dat ook bent of wordt. U kunt hier klikken om het veilingboek te openen, te kunnen downloaden of printen. Op de avond van het Gala zal ditzelfde boekje in een keurig gedrukte papieren versie klaar liggen voor iedere gast.