In Nederland wonen ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen.

Dit zijn kinderen van ouders met psychische problemen, die zijn verslaafd en/of verstandelijk beperkt. Vaak leven deze gezinnen ver onder de armoedegrens. De gevolgen voor de kinderen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Stichting Het Vergeten Kind voert een hulpprogramma dat steunt op twee pijlers:
1. Duurzame, structurele verbetering van de situatie van kwetsbare kinderen.
2. Directe hulp door het organiseren van activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van de betreffende kinderen.

Bij de directe hulp, waarmee in 2017 ruim 17.250 kinderen werden bereikt, speelt het Hotel Heppie een belangrijke rol. Tijdens vakanties en activiteitenweekends kunnen kinderen hier volkomen zichzelf zijn en ervaren zij dat ze er mogen zijn en er toe doen. Kortom hun zelfbeeld wordt bijgesteld en hun zelfvertrouwen verbeterd.

Helaas is er in Nederland slechts één Hotel Heppie, in Mierlo en dat heeft volstrekt onvoldoende capaciteit voor alle kwetsbare kinderen in ons land. Daarom wordt er momenteel hard gewerkt aan een tweede Hotel Heppie in Almere, waar vooral kinderen uit de Metropool Regio Amsterdam en het westen van het land vakantie zullen kunnen vieren. Dat dit Hotel Heppie er komt, is al zeker gesteld. Maar voor de inrichting ervan is nog veel geld nodig….

Help je mee Vergeten Kinderen een onvergetelijke vakantie-ervaring te geven?