Hotel Heppie

Er wonen in ons land duizenden kinderen die het moeilijk hebben. Omdat ze zich door een onveilige, instabiele thuissituatie niet veilig kunnen ontwikkelen. Of zelfs niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en hebben behoefte aan een plek waar ze even hun zorgen en angsten kunnen loslaten. Die plek is er: Hotel Heppie in Mierlo.

Tijdens de vakanties en weekenden in Hotel Heppie kunnen kinderen volkomen zichzelf zijn en ervaren zij dat ze er mogen zijn en er toe doen. Kortom hun zelfbeeld wordt bijgesteld en hun zelfvertrouwen verbeterd.
Hotel Heppie is een succes en daardoor zijn de weekenden en vakanties snel volgeboekt. Hierdoor staan er kinderen op de reservelijst. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een tweede Hotel Heppie, centraal in het land. De geweldige opbrengst van het Van Huis Naar Thuis gala in 2018 is onze bijdrage aan de bouw van deze tweede locatie, die zo hard nodig is.